Stravovanie

Zariadenie školského stravovania pri MŠ Blatné funguje v tomto zložení:

 • Mitková Helena – vedúca ZŠS
 • Galantonová Ľubomíra – hlavná kuchárka 
 • Červenková Margita – kuchárka
 • Šarmírová Janette – kuchárka
 • Utašiová Iveta    – pomocná kuchárka

Zariadenie školského stravovania pri MŠ v Blatnom upravuje stravné o príspevok na čiastočnú úhradu réžijných nákladov, od 1.11.2012 na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2011, § 5 obce Blatné nasledovne:

essay writer

  Finančný limit na nákup potravín Réžijné náklady Stravné spolu
Materská škola desiata 0,26 € 0,20 € 0,46 €
obed 0,64 € 1,10 € (desiata + obed)
olovrant 0,22 € 1,32 € (desiata + obed + olovrant)
celý deň 1,12 € 0,20 € 1,32 €
Základná škola I. stupeň 0,95 € 0,20 € 1,15 €
II. stupeň 1,01 € 0,20 € 1,21 €
Zamestnanci   1,12 € 1,32 € 2,44 €
Cudzí stravníci   1,12 € 1,32 € 2,44 €

Aktuálny jedálny lístok nájdete na www.eskoly.sk.
Pre vstup bez prihlásenia si vyberte názov zariadenia: Obec – Blatné.

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov:
Počas 5 stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje:

 1. dve hlavné mäsové jedlá
 2. jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa
 3. dve hlavné odľahčovacie jedlá:
  • zeleninové /odporúčané podávať v pondelok/
  • múčne /odporúčané podávať v piatok/

V školskom zariadení sa výroba jedál uskutočňuje podľa:

 • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
 • zásad na zostavovanie jedálnych lístkov
 • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
 • finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín
 • hygienických požiadaviek na prácu s potravinami

Obsahová štruktúra pokrmov:

Polievky – sú pripravené s použitím zeleniny, strukoviny, obilniny /ovsených vločiek, pohánky, krúpky a sója/

Hlavné jedlá – sú pripravené

 • z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb
 • so zníženou dávkou mäsa – sú zmesi – mäsa s ryžou, sójou, ovs.vločiek a zemiakov
 • zeleninové – sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s použitím mlieka, mliečnych výrobkov a vajec
 • múčne – sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod. Polievky k tomuto typu jedál sa podávajú výdatné strukovinové zeleninové, prípadne i s obsahom mäsa, mlieka a pod., ak to umožňuje výška finančného limitu

Príloha – sa podávajú zemiaky, ryža, múčne prílohy /cestoviny, knedľa, halušky/.

Doplnkové jedlá – desiata, olovrant – rôzne nátierky, cereálne výrobky, mlieko, mliečne výrobky, chlieb, zelenina a ovocie.

Nápoj v podobe pitnej vody, mlieka, mliečnych nápojov, nesladených ovocných čajov, štiav sa podáva ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu.