Spolok rodičov

Spolok rodičov

Spolok rodičov pri materskej škole v Blatnom je občianske združenie, ktoré má za cieľ skvalitňovať predškolskú výchovu v materskej škole.

Predseda: Ing.F. Rázga, PhD.
Podpredseda: Mgr. Ľ. Hecklová
Pokladníčka: Ing. K. Mališová

Členovia

  • Nischnaiderová
  • A. Ožvaldová
  • Mgr. M. Targošová
  • Mgr. Ľ. Hecklová
  • Ing.F. Rázga, PhD.
  • M. Šarmír
  • Ing. K. Mališová