Rada školy

Rada školy

Delegovaný za rodičov: Predseda:        Štefan Chlpík

                                           Podpredseda: Ing. Petra Chlebová

Členovia:

Nepedagogický pracovník:                      Ľubomíra Dreninová

Pedagogickí pracovníci:                           Katarína Polakovičová

                                                                       Mgr. Eva Šarmírová

Delegovaní za zriaďovateľa:                   Paulína Nováková

                                                                      Monika Korenčiová  

 

Kontakt na Radu školy e-mail:              radaskoly@msblatne.sk