Organizácia MŠ

Materská škola je štvortriedna a deti sú do tried zaradené podľa veku.

  • I. trieda  „spodná trieda“
  • 3 – 4 ročné deti
  • II. trieda ŽABKY „spodná trieda“
  • 3 – 4 ročné deti
  • III. trieda LEVÍČATÁ „vrchná trieda“ 
  • 4 – 5 ročné deti
  • IV.trieda LIENKY„vrchná trieda“ 
  • 5 – 6 ročné deti

Riaditeľka MŠ – Zlatuše Andrisová
Konzultačné hodiny denne od 11. 00 – 12.00 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami. V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľku pani učiteľka Katarína Kakalíková.

 

Učiteľky:

1. trieda   3 ročné deti

Mgr. Polakovičová Katarína

Skalková Denisa

2. trieda  3-4 ročné deti

Schenková  Martina

Kakalíková Katarína

3. trieda   4-5 ročné deti

Andrisová  Zlatuše

Brestovanská Mária

4. trieda   5–7 ročné deti

Antaličová Mária

Mgr. Eva Šarmírová

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Zlatica Císarová – upratovačka

Soňa Stachová – upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne:

Mitková Helena – vedúca ŠJ

Ľubomíra Galantonová – hlavná kuchárka

Červenková Margita – kuchárka

Šarmírová Janette – kuchárka

Iveta Utašiová – kuchárka

 

Úradné dni pre verejnosť pondelok až štvrtok od 8.00 – 14.00 hod.