Prihlasovanie na stravu. Dnes do 11 hod!

Oznamujeme rodičom detí MŠ a ZŠ,
že prihlasovať na stravu od 15.6.2020 /pondelok/
môžu rodičia do dnes t.j. do 12.6.2020 – najneskôr však do 11.00 hod. doobeda, nakoľko je nutné najneskôr 12 .6.2020 do 12,00 hod. objednať tovar na prípravu stravy
Prihlásiť dieťa,/žiaka/ je možné na tel. 033/6459 340, alebo
e-mailom: skolskajedalenblatne@gmail.com