Aktivity v marci 2018

Dobrý deň,

V marci nás čakajú v škôlke tieto aktivity:

5.–9.marec                 Jarné prázdniny

14.marec o 9,30 hod.       Bublinová show

20.marec o 9,30 hod.      Návšteva  knižnice a Prírodovedného múzea  Senec

21.–22.marec          Vyšetrenie školskej zrelosti  –  (deti predškolských  tried)

26.marec                     „Hvezdáreň Hlohovec“