Vyšetrenie školskej zrelosti

V dňoch 30.3., 3.4. a 4.4.2017 bude v našej MŠ prebiehať

vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov.

6.4. 2017 – konzultácies rodičmi.